ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

🐟พช. สมุทรสงคราม🐟 จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566 🌥วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายกรกฎ วงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และข้าราชการ โดยมีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้สาธารณชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของอาสาพัฒนาชุมชน ในการมีส่วนร่วมดำเนินงาน ที่สำคัญด้านต่าง ๆ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กลุ่มองค์กรชุมชน/เครือข่ายต่าง ๆ ณ วัดศรีศรัทธาธรรม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ ประกอบด้วย 🌈การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 🌈พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ อช./ผู้นำ อช. ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2565 จำนวน 6 ราย 🌈การกล่าวคำปฏิญาณตนของ อช./ผู้นำ อช. 🌈พิธี “ทอดผ้าป่าพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” 🌈กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ สร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ ✨ในการนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง 🎥ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม #130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน… 🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #แม่บ้านมหาดไทย #พช.สมุทรสงคราม : งานครบ ระบบชัด ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

27 มกราคม 2566 10:00 น.

นางชยาณี มัจฉาเดช

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คู่มือ/คลังความรู้/บทความ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

พัฒนาชุมชนใสสะอาด