ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP  ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 มิถุนายน 2564 /

13:49 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen

20 พฤษภาคม 2564 /

14:02 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง ปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง ปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

09 เมษายน 2564 /

12:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP (ตลาดนัดชุมชน OTOP สมุทรสงคราม)

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP (ตลาดนัดชุมชน OTOP สมุทรสงคราม)

26 มีนาคม 2564 /

15:34 น. /

ดาวน์โหลด