รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP (ตลาดนัดชุมชน OTOP สมุทรสงคราม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP (ตลาดนัดชุมชน OTOP สมุทรสงคราม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28 มกราคม 2564 /

16:35 น. /

ดาวน์โหลด