ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็ฯหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็ฯหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)

16 กรกฎาคม 2564 /

10:09 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่าย KBO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่าย KBO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กรกฎาคม 2564 /

10:06 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP (ตลาดนัดชุมชน OTOP สมุทรสงคราม)

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP (ตลาดนัดชุมชน OTOP สมุทรสงคราม)

26 มีนาคม 2564 /

15:34 น. /

ดาวน์โหลด

(ร่าง) ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสอนค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP

(ร่าง) ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสอนค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP

28 มกราคม 2564 /

16:41 น. /

ดาวน์โหลด