ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยนวัตกรรมต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Base OTOP KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยนวัตกรรมต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Base OTOP KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 กุมภาพันธ์ 2566 /

22:10 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

10 มกราคม 2566 /

11:38 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

27 ตุลาคม 2565 /

10:08 น. /

ดาวน์โหลด