ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 และพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" แก่ผู้แทนกลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม

“พช.เมืองฯ จัดประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ สร้างพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติพ”

📣สพอ. เมืองสมุทรสงคราม ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 💛💛