พช.สมุทรสงคราม ร่วมขบวนอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่กลอง “งานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565”

17 มิถุนายน 2565 /

21:26 น.