ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเอามือสามัคคี ห่มดิน เลี้ยงจุลินทรีย์ คืนชีวิตให้แผ่นดิน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวันต้นไม้ของชาติประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงครามฝึกประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงครามฝึกประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”