พช.สมุทรสงคราม จัดโครงการเครือข่ายพัฒนาชุมชน ทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

04 สิงหาคม 2565 /

12:00 น.