ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่นำของขวัญจากจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯผู้มีอุปการะคุณ (Mr.Michlael Pizzari) เพื่อมอบแก่เด็ก