🐟พช.สมุทรสงคราม🐟 จัดโครงการเครือข่ายพัฒนาชุมชน ทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 5

08 ธันวาคม 2565 /

20:19 น.

🐟พช.สมุทรสงคราม🐟 จัดโครงการเครือข่ายพัฒนาชุมชน ทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 5

08 ธันวาคม 2565 /

20:17 น.

🐟พช.สมุทรสงคราม🐟 สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามและขยายผลสู่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Google Meet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 พฤศจิกายน 2565 /

07:16 น.

พช.สมุทรสงครามร่วมพิธีเทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

07 พฤศจิกายน 2565 /

14:36 น.