🐟พช.สมุทสงคราม🐟 ร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านไซเบอร์

🐟พช.สมุทสงคราม🐟 ร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านไซเบอร์

🎉วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านไซเบอร์ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการอบรม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
🎊ในการนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายสมเกียรติ นาคศรีทอง นักวิชาการพะฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบภัยทางไซเบอร์ แผนประทุษกรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ และวิธีป้องกันตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ จากส่วนกลาง จำนวน 40 คน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ในส่วนภูมิภาค จำนวน 76 จังหวัด ๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
✨️โดยมีสาระสำคัญในการอบรม ดังนี้
❤การบรรยายพิเศษด้านไซเบอร์ โดยพลตำรวจตรี ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1
❤รูปแบบภัยทางไซเบอร์ และวิธีการป้องกันตนเอง โดยพันตำรวจโท เกริกไกร วีระเชาวภาส รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
❤การสืบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยพันตำรวจตรี วัชราทิตย์ เกิดทิพย์ สารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1
🎥ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงครามและทีมงานสพอ.บางคนที
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#แม่บ้านมหาดไทย
#พช.สมุทรสงคราม : งานครบ ระบบชัด ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

(Visited 1 times, 1 visits today)