🐟พช.สมุทรสงคราม🐟 ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

💫วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อถ่ายทอด ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพัฒนาชุมชน ให้แก่นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)