พช.สมุทรสงครามร่วมพิธีเทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

💫วันที่ 31 ตุลาคม 2565 พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูป เทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีเทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายกรกกฎ วงษ์สุรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, รอง ผอ.รมน.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี
💡ในการนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดจุฬามณี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)