พช. สมุทรสงคราม ร่วมพิธีทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

💫วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุและสามเณร ให้ได้มี โอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง โดยมีพระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (พระอารามหลวง) ประธานสงฆ์ พร้อมด้วยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี
💡ในการนี้นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)