พช.สมุทรสงคราม ร่วมส่งมอบบ้าน แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์

💫วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบบ้านแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และอำเภอบางคนที โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม หลังละ 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท
💫เวลา 15.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย จำนวน 2 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่อำเภอบางคนที
❤ทั้งนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาการอำเภอบางคนที เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมการดำเนินโครงการในครั้งนี้ด้วย
📝ข่าว/🎥ภาพ : ทีมงาน สพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)