🐟พช.สมุทรสงคราม🐟✴️คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

✨วันที่ 15 กันยายน 2565 นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมาย นางพนิดา เกตุแก้ว ผู้อำนวนการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนฯและพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสงครามและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบตำบล เพื่อติดตามสมาชิกกลุ่มที่มีหนี้เกินกำหนดชำระ หลังจากเข้ามาตรการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดและปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมพบปะกลุ่มสมาชิก ร่วมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในการบริหารจัดการหนี้ของกลุ่มสมาชิกเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มมีประสิทธิภาพและสามารถนำเงินชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป พื้นที่ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม จำนวน 9 กลุ่ม
❇️ทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด❇️
🌿ภาพ/ข่าว : สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม
(Visited 1 times, 1 visits today)