พช.สมุทรสงคราม จัดงานวันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 “รังสรรค์ งานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้บารมี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

พช.สมุทรสงคราม🐟 จัดงานวันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 “รังสรรค์ งานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้บารมี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
💫วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565“รังสรรค์ งานศิลป์ ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้บารมี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา, นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรี สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน โดยมีนางอรสา ชัยวัฒน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานเป็นแม่ดีเด่น และสตรีดีเด่นของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญจำนวน 8 กิจกรรม ประกอบด้วย
☀️ การแสดงเทิดพระคุณแม่ ของคณะกรรมการพัฒนาสตรี ทั้ง 3 อำเภอ
☀️กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย
☀️ กิจกรรมขับร้องเพลงพระคุณแม่ จากนักร้องกิตติมศักดิ์
☀️การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่แม่และสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2565
☀️พิธีมอบโล่เกียรติคุณ แด่แม่ดีเด่นและสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 จำนวน 6 ราย
☀️พิธีมอบประกาศเกียรติบัตร แก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 จำนวน 3 ประเภท รวม 8 รางวัล
☀️การจัดนิทรรศการผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ
☀️การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสตรีและกลุ่ม OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม
❤ ประธานในพิธีกล่าวว่าองค์กรสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม มีความเข้มแข็ง ความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้องค์กรสตรีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรม การมีส่วนร่วมต่างๆ ทำให้สตรีตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ปวงชนชาวไทย ในการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสตรีในสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสตรีในจังหวัดสมุทรสงคราม ทำให้สตรีมีความเข้มแข็งและมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
💡ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
🎥ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
❤️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
#CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)