พช. สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พช. สมุทรสงคราม🐟 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
💫วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา และนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์บริหารส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
💫พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
💫พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นการข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
💫พิธีมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 จำนวน 67 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 67,000 บาท ณ ห้องสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
💫พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
☀️ทั้งนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
🎥ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
❤️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
#CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)