พช.สมุทรสงคราม ร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2565 ชั้นที่ 2 (ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พช.สมุทรสงคราม🐟 ร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2565 ชั้นที่ 2 (ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
💫 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมต้อนรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2565 ชั้นที่ 2 (ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน) ผลงาน “ท่องเที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ขจัดภัยยากจน สู่ชุมชนบ้านปรก”ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
💡ในการนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวสุรีวรรณ คณนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมและการบูรณาการต่อคณะกรรมการผู้ตรวจการประเมิน ในครั้งนี้ด้วย
🎥ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
❤เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
#CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)