ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP, Young OTOP ประเภทผ้า จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP, Young OTOP ประเภทผ้า จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
(Visited 1 times, 1 visits today)