ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม🐟🐟 ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา”
แอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือ ที่มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เกี่ยวกับงานด้านต่างๆของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชน และผู้รับบริการ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของกรมการพัฒนาขุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Visited 1 times, 1 visits today)