พช.สมุทรสงคราม ร่วมเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565

พช.สมุทรสงคราม🐟 ร่วมเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็น “ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดสมุทรสงคราม” และนำไปกำหนดนโยบายแนวทางการทำงานด้านสวัสดิการสังคม ต่อไป ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)