พช.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

พช.สมุทรสงคราม 🐟 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 🐟
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายฯ การมอบประกาศ เกียรติบัตร การสรุปกิจกรรมของจังหวัดสมุทรสงครามในรูปแบบของวีดิทัศน์ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ในรอบเดือนมิถุนายน 2565
ในการนี้นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม นำข้าราชการในสังกัดที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ราย เข้ารับเกียรติบัตร ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)