พช.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารและของดีสมุทรสงคราม ปี 2565”

พช.สมุทรสงคราม🐟 ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารและของดีสมุทรสงคราม ปี 2565”
🗓วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลอาหารและของดีสมุทรสงคราม ปี 2565” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำกลุ่มองค์กร ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน งานดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนอาหารปรุงสำเร็จที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ฯ ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ทั้งนี้นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว และนำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)จำนวน 9 กลุ่ม เข้าร่วมตั้งบูธจำหน่ายสินค้าในงานด้วย ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)