พช.สมุทรสงคราม ร่วมขบวนอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่กลอง “งานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565”

พช.สมุทรสงคราม🐟 ร่วมขบวนอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่กลอง “งานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565”
💫วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานขบวนอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่กลอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำกลุ่มองค์กร ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน และพิธีเปิดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 งานดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้าการเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจภาคเอกชน เกษตรกร และสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้นโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2565 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ทั้งนี้นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมขบวนอัญเชิญและพิธีเปิดดังกล่าว พร้อมนำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)จำนวน 35 กลุ่ม เข้าร่วมตั้งบูธจำหน่ายสินค้าในงานด้วย ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD

(Visited 1 times, 1 visits today)