พช.สมุทรสงคราม ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม

พช.สมุทรสงคราม 🐟🐟 ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม
🗓️วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางอรสา ชัยวัฒน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมโครงการฯ ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
🏡 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม ประเภทเงินอุดหนุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสตรีให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้นำที่ดี
ในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 เป็นเวลา 2 วันกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สตรีจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 3 อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 120 คน มีการจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกลุ่ม “Break the ice ละลายพฤติกรรม เพิ่มเครือข่ายช่วยคิดพิชิตเป้าหมาย”
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกลุ่ม “พลังสตรี คือพลังของสังคม และการทำงานร่วมกัน”
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกลุ่ม “พลังสตรี ร่วมใจ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
ทั้งนี้ นางอรสา ชัยวัฒน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางมาลัย ลิปิสุนทรและนางสมใจ ลิขิตอำนวยชัย มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000 บาท แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
🚫 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
🌿ภาพ/ข่าว : สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
.
(Visited 1 times, 1 visits today)