พช.สมุทรสงคราม เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) วันที่ 3

พช.สมุทรสงคราม 🐟🐟 เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) วันที่ 3
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายนายวีระพงษ์ อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางอมรรัตน์ วงศ์จินดาบล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์ในการเข้าร่วมคัดสรรตามโครงการสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ 2565 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) วันที่ 3
ในการนี้ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มาตรวจเยี่ยมการเปิดรับสมัครคัดสรรฯ โดยวันนี้มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่เข้าร่วมการสมัครคัดสรร มีจำนวน 19 กลุ่ม/ราย 31 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น
📝 อำเภอเมืองจำนวน 11 กลุ่ม/ราย 18 ผลิตภัณฑ์
📝 อำเภออัมพวาจำนวน 5 กลุ่ม/ราย 9 ผลิตภัณฑ์
📝 อำเภอบางคนทีจำนวน 3 กลุ่ม/ราย 4 ผลิตภัณฑ์
รวมยอดผู้สมัครทั้ง 3 วัน ( วันพุธที่ 11 – วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2565 ) รวมทั้งสิ้น 40 กลุ่ม/ราย 64 ผลิตภัณฑ์ โดยโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ 2565 ระดับจังหวัด กำหนดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 11- วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบางช้าง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม(หลังเก่า)
🚫 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
🌿📄 ภาพ/ข่าว : สพจ.สมุทรสงคราม
🌠⭐️ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🌈☀️ CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)