สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 ระดับจังหวัด
(OTOP Product Champion : OPC)
👜👒👚🥫🧁
ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมบางช้าง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า)
มาร่วมสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ นำไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
มาสมัครกันเยอะๆ นะคะ ♥️
สอบถามรายละเอียด 📞034 711 011
(Visited 1 times, 1 visits today)