พช.สมุทรสงครามร่วมกับบริษัทประชารัฐฯเปิด “ร้านคนดี สมุทรสงคราม” จำหน่ายผักปลอดภัยจากชุมชน

🐟🐟พช.สมุทรสงครามร่วมกับบริษัทประชารัฐฯเปิด “ร้านคนดี สมุทรสงคราม” จำหน่ายผักปลอดภัยจากชุมชน
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้เปิด”ร้านคนดี สมุทรสงคราม” เพื่อขายผลผลิตในชุมชน บริเวณข้างห้องสำนักงานคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี
โดยมีผลผลิตจากชุมชน ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (อาหารปลอดภัย) และ OTOP อาทิ
🥦🥒🌽ผักปลอดภัยจากแปลงโคกหนองนา และผักจากชุมชน เช่น ผักสลัด ผักชี บวบ มะเขือ คะน้า ฯลฯ
🐟ข้าวเกรียบปลาทู 🍄เห็ดอบกรอบจากบ้านเห็ด อ.บางคนทีและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
💸ซึ่งผู้ที่มาซื้อสามารถชำระเงินลงกล่องตามราคาที่กำหนดไว้ได้เลย
🌿ในครั้งนี้ได้นำต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรมาแบ่งปันให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมด้วย
🚫 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)