พช.สมุทรสงคราม สตรีร่วมใจ ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19

🌈 พช.สมุทรสงคราม 🐟 📌 สตรีร่วมใจ ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสตรีร่วมใจ ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด โดยมีนางอรสา ชัยวัฒน์ ประธานสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดทำโครงการสตรีรวมใจ ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด ในวันนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงครามได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(งบอุดหนุน)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะสตรีทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรสงครามได้ปลูกพืชผักและสมุนไพรเพื่อขยายผลเป็นคลังอาหารและคลังยาสมุนไพรของชุมชนโดยกำหนดดำเนินการจำนวน 6 แห่ง และในวันนี้ ได้ดำเนินการพร้อมกันจำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. พื้นที่แห่งนี้ วัดทุ่งเศรษฐี ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา
2. พื้นที่วัดอลงกรณ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
3. พื้นที่วัดบางคนฑีใน ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที
4.หมู่บ้านบางตะบูน หมู่ที่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และกำหนดดำเนินการอีก 2 แห่ง ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ บ้านเกื้อกูลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองฯ และวัน 23 กันยายน 2564 ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ
การดำเนินโครงการในครั้งนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอเข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี, ร่วมเตรียมแปลงปลูกพืชผักสมุนไพร, กิจกรรมมอบต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ผักร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจแก่ประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพจ.สมุทรสงคราม
💥 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)