พช.สมุทรสงคราม มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🐟พช.สมุทรสงคราม 🐟 📌 มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามและหัวหน้าส่วนราชการ ได้พบปะพูดคุย ข้อราชการและสถานการณ์การแพร่เชื้อ Covid-19 ในปัจจุบัน ตามโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “ทุกข์ของราษฎร์ คือทุกข์ของเรา” โดยมีการมอบถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัยให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลจอมปลวก เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป และการมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบางน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ทั้งนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายนางจิรานุช เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว และมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นทุนในการสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส ให้แก่ตำบลจอมปลวก จำนวน 20 ทุน ๆละ 1,000 บาท รวม 20,000 บาทในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามแนวทาง DMHTT ของกระทรวงสาธารณสุข และตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพจ.สมุทรสงคราม
💥เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
🎯CDD CHANGE FOR GOO
(Visited 1 times, 1 visits today)