พช.สมุทรสงครามนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเชิงนวัตกรรมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🛖🛖พช.สมุทรสงคราม🐟นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเชิงนวัตกรรมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเชิงนวัตกรรมในการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ “สมุทรสงครามรวมพล ชวนคนปลูกผัก สร้างสรรค์ 1 ตำบล 1 นวัตกรรม” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และนางสาวสุรีวรรณ คณนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนได้สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ได้รับทราบ และให้อำเภอนำเสนอกิจกรรมเชิงนวัตกรรมดีเด่นระดับอำเภอ ดังนี้
1.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นำเสนอ นวัตกรรม “รวมพลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผสานพลัง 1 แก้ว 1 กล้าฝ่าวิกฤต” ตำบลลาดใหญ่
2.อำเภออัมพวา นำเสนอ นวัตกรรม “ถนนกินได้ สู่ครัวชุมชน” ตำบลวัดประดู่
3.อำเภอบางคนที นำเสนอ นวัตกรรม “ปันผัก ปันสุข” ตำบลบางคนที
ในการนี้ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ติดตามกำกับการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2564 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด
📹📝ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สมุทรสงคราม
💵เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
🌈🎇CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)