ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชน ปฐมนิเทศ สร้างความรู้ ความเข้าใจงานพัฒนาชุมชน ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP)

สำนักงานพัฒนาชุมชน ปฐมนิเทศ สร้างความรู้ ความเข้าใจงานพัฒนาชุมชน ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP)

📣แม่กลอง…บอกข่าว🐟
*********************
🎯วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวีระพงษ์ อ่างทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ปฐมนิเทศ สร้างความรู้ ความเข้าใจงานพัฒนาชุมชน ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีสาระสำคัญดังนี้
🎯 ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย คือ
1. นายนายณัฐภัค รอดสังวาล
2. นายวศิน เที่ยงธรรม
🎯ทำความรู้จักคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
🎯ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ในระหว่างการปฏิบัติงาน
🎯ภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงานเช่น งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การประชาสัมพันธ์ การตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี งานชุมชนท่องเที่ยว การตลาดออนไลน์ การปรับปรุงข้อมูลต่างๆให้เป็นปัจจุบัน การถ่ายภาพ ดารจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
🎯เครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน
🎯สิทธิ์ต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน
🎯เพื่อให้นักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP)ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ มีความพร้อมทั้งกายและใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ให้จสำเร็จ และมีความสุขในการทำงานควบคู่กันไปอย่างสมดุล
*********************
🎬ภาพ/ข่าว :ทีมงาน สพจ.สมุทรสงคราม

(Visited 1 times, 1 visits today)