ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรสงคราม คัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

พช.สมุทรสงคราม คัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

พช.สมุทรสงคราม คัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปี 2564
แม่กลอง🐟บอกข่าว

สมุทรสงคราม ]] วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ ( OTOP ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยกรรมการฯ ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
☀️โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 7 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม มีอัตราตำแหน่งจำนวน 2 อัตรา ทั้งนี้จะดำเนินการประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นี้
💐โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID -19)
🏡 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทาสงคราม

(Visited 1 times, 1 visits today)