ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการเดือนสิงหาคม 2563

ติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการเดือนสิงหาคม 2563

แม่กลอง🐟บอกข่าว
สมุทรสงคราม ]] 13 สิงหาคม 63 เวลา 09.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีนางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และข้าราชการในสังกัดร่วมให้ข้อมูล
☀️จากนั้นลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร Quick win 90 วัน ระยะที่2 สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน ณ บ้านบางแสมน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สส.
(Visited 1 times, 1 visits today)