ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

แม่กลอง🐟บอกข่าว
สมุทรสงคราม ]] 14 ม.ค. 2563 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนัน ณ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ ตรวจประเมินผลผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองขุด หมู่ที่ 7 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์สพจ.สส.
ข่าว : อัจฉรีย์ มานะกิจ

(Visited 1 times, 1 visits today)