ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ TV พช.

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ TV พช.

แม่กลอง🐟บอกข่าว

สมุทรสงคราม ))15 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ TV พช. ในการนี้นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการ ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สส.

(Visited 1 times, 1 visits today)