ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

การตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

แม่กลอง🐟บอกข่าว
สมุทรสงคราม ]] 15 ม.ค. 2563 เวลา 09.30 น.นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางบ่อล่าง หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ภาพ/ข่าว : ทีมงานสพจ.สส.

(Visited 1 times, 1 visits today)