ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม

แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม

แม่กลอง🐟บอกข่าว
สมุทรสงคราม ]] 13 ม.ค. 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด/อำเภอ เครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม อบต.บางขันแตก และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการจากระบบข้อมูล TPMAP logbook และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนได้พูดคุย พร้อมทั้งแนะนำการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติให้แก่ครัวเรือนยากจน อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : อัจฉรีย์ มานะกิจ

(Visited 1 times, 1 visits today)