ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่กลอง เปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 ครั้งที่ 158

แม่กลอง เปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 ครั้งที่ 158

สมุทรสงคราม (ข่าวที่ 74/63) ]] 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 ครั้งที่ 158  โดยมีนายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับ นางรัชฎา  บุญณสะ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดภาค 4 ทั้ง 7 จังหวัด รวมทั้งความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาด ในภาค 4  ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน ซึ่งในการจัดประชุมได้รับความร่วมมือจาก เหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด ในภาค 4   รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งนี้นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/ข่าว : อัจฉรีย์ มานะกิจ

(Visited 1 times, 1 visits today)