ติดตาม สนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. * นางบุญทิวา วรรณประเวศ * พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงครามหมอบหมายให้น.ส.ปทุมพร สุขอาษา หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ นายสมบัติ ยังวัฒนา หน.ฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ รักษาการพัฒนาการอำเมืองสมุทรสงครามและนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน otop ติดตาม สนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D ) พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สถานที่ในร่ม และ สถานที่กลางแจ้ง
(Visited 1 times, 1 visits today)