พิธีเปิดกิจกรรม Road Show OTOP

วันที่ 7 เมษายน 2560 นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
และนายกฤช จันทราศรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Road Show OTOP ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงตลาดสินค้าต่างจังหวัด
ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรม OTOP เพชรสมุทรคีรี 2017 ภูมิปัญญาแห่งทวาราวดี”
ณ ห้างสรรพสินค้า Big C สาขาชุมพร จังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)