ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม

นำคณะข้าราชการร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.ส มุทรสงคราม

(Visited 1 times, 1 visits today)