นำเข็มกลัด TO BE NUMBER ONE มามอบให้สมาชิกและที่ปรึกษาชมรม ฯจำนวน 40 อัน

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. #นางบุญทิวา วรรณประเวศ#
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา
นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศ นำเข็มกลัด TO BE NUMBER ONE
มามอบให้สมาชิกและที่ปรึกษาชมรม ฯจำนวน 40 อัน …ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชน
ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านคลองสำโรง ต.จอมปลวก อ.บางคนที
ซึ่งเป็นกิจกรรมสอนนาฏศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ระลึกว่า…เราจะดำเนินงานภายใต้คำขวัญ…เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด…

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)