48 ปี อาสาพัฒนาชุมชน

 

 

วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล การแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จำนวน 66 คน จาก 33 ตำบล, อาสาพัฒนาชุมชน (อช.), กลุ่ม องค์กร เครือข่าย, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การตั้งปณิธานทำความดีเพื่อพ่อหลวง (ต้นไม้แห่งความดี), การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, การแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชนโดยการกล่าวปฏิญาณตน เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 3 ราย และกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนางสาวปทุมพร สุขอาษา รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานฯ และนายวีระ ทับทิมทอง นายกสมาคมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนำกล่าวคำปฎิญาณตนฯ ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

(Visited 1 times, 1 visits today)