ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง

  1. ความพอเพียง ความประมาณ และมีเหตุผล
  2. ความรู้ คู่คุณธรรม
  3. สรุปว่า…3 ห่วง 2 เงื่อนไข

                                  สร้างคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

                                                                                                             

      บัคโจ้ อิ๊อิ๊

(Visited 1 times, 1 visits today)