ปั่นเวียนเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 8

สพจ.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมปั่นเวียนเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 8 โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง หมู่ที่ 8 ต.สวนหลวง ไปยังบ้านหน้าวัดนางพิมพ์ หมู่ที่ 6 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวารวมระยะทางไป-กลับ 12 กิโลเมตร (เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานชุมชนเกื้อกูล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านคนเก่ง และแกนนำหมู่บ้านที่ร่วมกิจกรรมกับพวกเรา พช.ในครั้งนี้ค่ะ

(Visited 2 times, 1 visits today)