งานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนมิถุนายน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เก็บตกงานประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่มากมายตามนโยบายกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด เพื่อสร้างกิจกรรมต่างๆ ให้คนคิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น ….

(Visited 1 times, 1 visits today)