ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับมอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจจากผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายร้อยฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 34

พิธีรับมอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจจากผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายร้อยฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 34

แม่กลอง🐟บอกข่าว

สมุทรสงคราม>>30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีรับมอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจจากผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายร้อยฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 34 ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 274 นาย ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 15 วัน โดยมี นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ📷/ข่าว📋 : อัจฉรีย์ มานะกิจ

(Visited 1 times, 1 visits today)