ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรสงคราม

แม่กลอง🐟บอกข่าว

สมุทรสงคราม>>29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมบางช้าง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม(หลังเก่า)

ภาพ📷 : สุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา

ข่าว📋 : อัจฉรีย์ มานะกิจ

(Visited 1 times, 1 visits today)