ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักเรียนนายร้อยตำรวจ

ปฐมนิเทศนักเรียนนายร้อยตำรวจ

แม่กลอง🐟บอกข่าว

สมุทรสงคราม>>29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายวีระพงษ์ อ่างทอง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมทั้งแนะนำเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไป ของจังหวัดสมุทรสงคราม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่สมมุติและสภาพพื้นที่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ภาพ📷 : สุรีวรรณ คณนา

ข่าว📋 : อัจฉรีย์ มานะกิจ

(Visited 1 times, 1 visits today)