ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แม่กลอง🐟 บอกข่าว

สมุทรสงคราม>> 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย แก้วป่องรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ผ่านระบบ Video Conference ทั้งนี้นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายวีระพงษ์ อ่างทอง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุน พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ📷 /ข่าว📋 : อัจฉรีย์ มานะกิจ

(Visited 1 times, 1 visits today)